Jak przeprowadza się badania Tajemniczego Klienta?

Badania tajemniczego klienta przeprowadza się według scenariusza. Zawiera on nie tylko ważne informacje dla osoby przeprowadzającej badanie, ale także są tam wiadomości istotne dla zlecającego. Ankieter dostaje scenariusz na podstawie, którego wykonywane jest badanie. Musimy zadać konkretne pytania, dowiedzieć się o wiele spraw, ale nie możemy sami wyciągać informacji od pracownika. Musimy dać mu możliwość wypowiedzenia się i zainteresowania nas usługami lub produktami. Większość rozmów należy nagrać na dyktafon. Po skończonym badaniu należy wypełnić ankietę, która umieszczona jest w systemie.

Ma do niej dostęp zarówno koordynator jak i osoba zlecająca takie zadanie. Badanie bez ankiety nie jest ważne. Jeśli więc chcemy otrzymać wynagrodzenie musimy dokładnie krok po kroku wykonać wszystko, co wiąże się z otrzymanym zleceniem. Do ankiety należy dołączyć także otrzymane materiały dodatkowe lub w przypadku ich braku należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie mamy takich materiałów. Po umieszczeniu ankiety w systemie jest ona potem sprawdzana pod kontem nagrania lub też według faktycznych informacji takich jak godziny otwarcia placówki czy inne oczywiste sprawy.

Osoba przeprowadzająca takie badanie musi być rzetelna.

- autor artykułu